Месец: новембар 2021.

Не само за психички растројену особу која управља Србијом него још више за цео српски народ, недавни састанак у Вашингтону…